Hangi Fonu Seçmeli?

​​​Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu, sadece bireysel emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonu çeşididir. Bu fonlar kurucunun belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda profesyonel portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmekte ve devlet tarafından sürekli olarak ​​denetlenmektedir. Sistemin denetlenmesi ve güvenliği ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklay​ın.​

Planınız kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarını yatırım tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. 

Fon seçiminde dikkat edilmesi gereken ​​​​en önemli hususlardan biri, seçilen fonun amacı ve yatırım stratejisi ile sizin yatırım tercihlerinizin uyuşmasıdır. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz; yüksek getiri elde etmek isteyen bir katılımcı diğer fonlara oranla daha yüksek risk içeren hisse senedi ağırlıklı fonları tercih edebilir, ancak burada unutulmaması gereken nokta risk seviyesi arttıkça birikimlerinizin kısa dönemde yaşanan dalgalanmalardan etkilenme olasılığının da daha yükseleceğidir. Eğer kısa dönemde yaşanabilecek bu tip dalgalanma sizin yatırım tercihlerinize uygun değilse düşük ve orta riskli fonları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.​

Bireysel Emeklilik Fonlarımızı risk seviyelerine göre düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz. 

Risk Skalası​​

​​Düşük Riskli​​Likit Esnek EYF
Orta Riskli​Kamu Bırçlanma Araçları Standart EYF
​Orta Riskli​​Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları
​​Orta Riskli​Gelir Amaçlı Esnek EYF
​​Orta Riskli​Esnek EYF
​​Orta Riskli​Büyüme Amaçlı Esnek EYF
​Orta Riskli​​Büyüme Amaçlı Karma EYF
​Yüksek Riskli​​Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

​Fon Risk Seviyesi

risk2.JPG

Düşük Riskli Emeklilik Yatırım Fonları​

​​​​Li​​kit Esnek ​Emeklilik Yatırım Fonu

​Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur. ​​Tasarruflarını korumak ve düzenli getiri elde etmek isteyen katılımcılar için uygundur.​​

İçeriğinde neler var?

​​Repo, Vadeli ters repo, kısa vadeli Hazine Bonoları ve kısa vadeli Özel Sektör Borçlanma araçlarını​ içerisinde barındırabilmektedir.​​

Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Kamu & Özel Sektör Borçlanma Senetleri​%0​%100
Özel Sektör Borçlanma Senetleri 
​(Borsada işlem görmeyen)
​%0%10​
​Ters Repo%0​%100​
​Ters Repo (Borsa dışı)​%0%10​
​Repo​%0%10​
​Vadeli/Vadesiz Mevduat & Katılım Hesabı (Döviz&TL)​%0%20​
Takasbank Para Piyasası İşlemleri %0​%10​
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ​%​0%10​

Orta Riskli Emeklilik Yatırım Fonları​

​​​Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Sadece devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir fondur. 

İçeriğinde neler var?

Fon, portföyünün en az %75’i devlet iç borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ile kira sertifikalarından oluşmaktadır. 
Yatı​​rım Aracı ​​Minimum  Maksimum
Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri 
​%0​%1
Türk Lirası Cinsinden; Mevduat, Katılım Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları 
​%0%15​
BIST 100 Endeksi veya BIST Katılım Endeksindeki Paylar %0%15
Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları ​%75%100​​

​Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu

​Orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur. 

İçeriğinde neler var?

​​Fon, portföyünün en az %78’i devlet iç borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ile kira sertifikalarından oluşmaktadır. %20'ye kadar hisse senedi yatırımı yapabilir.

​​​​

​Yatı​​rım Aracı ​​Minimum  Maksimum
DIBS, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları ​%78​%100
Türk ortaklık payları (BIST100/BIST Katılım)​%0%20​
Ters Repo & Borsa Para Piyasası %0​%2​
TL Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı ​​%0%20​
Borsada İşlem Gören TL Cinsinden, Bankalar veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları 

​%0

%20​​

​​​​​Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

​Yerli borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel  bazda yüksek getiri sağlamayı hedefleyen katılımcılara hitap eder. 

İçeriğinde neler var?

​​Portföyünün en az %70’i devlet iç borçlanma senetlerden, %10’u ise enflasyona endeksli devlet iç borçlanma senetlerinden oluşur. %20’ye kadar hisse senedi yatırımı yapabilir.
​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​​​Devlet İç Borçlanma Senetleri​%70​%100
​Hisset Senetleri​%0%20​
​Ters Repo ve Borsa Para Piyasası%0​%30​
​Eurobond​%0%20​
​Borsa Piyasası​%0%20​
​Mevduat ve Katılım Hesabı​%0%20​
​Sabit ve Değişken Özel Sektör Tahvilleri %0​%20​
​Enflasyona Endeksli DİBS'ler​​​%10%40​

​​​​Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu​

​Ağırlıklı olarak tüm vadelerdeki eurobondlar ve dövize endeksli devlet iç borçlanma araçları ile TL cinsi kamu borçlanma araçlarına yatırım yaparak uzun dönemde döviz ve TL bazında yüksek reel getiri hedefleyen orta risk düzeyindeki katılımcılara hitap eder. 

İçeriğinde neler var?

​​Portföyünde en az %10 kamu borçlanma araçları barındıran bu fon, euro ve dolar cinsinden eurobondlara en az %10 yatırım yapabilirken, en çok %70 yatırım yapabilir.
​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
EURO cinsi Eurobondlar ​%5​%35
​TL cinsi Eurobondlar ​%5%35​
Dövize Endeksli DİBS’ler %0​%30​
​TL cinsi DİBS’ler ​%10%40​
Enflasyona Endeksli DİBSler ​%0%30​
​Hisse Senetleri​%0%30​
Ters Repo  %0​%10​
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Mevduat/Katılma hesabı ​%0​​%25
Sabit Özel Sektör Tahvili ​%0​​%30
​Değişken Özel Sektör Tahvili 
​%0​%30​

​​​​Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Ağırlıklı olarak kamu borçlanma senetleri ve yüksek risk almadan Türk hisse senetlerine de ilgi duyan katılımcılar hitap eder. Birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan, yatırım alternatifi geniş olan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için uygundur.
İçeriğinde neler var?
​​Fon, kamu borçlanma araçlarına %35 ve %65 aralığında yatırım yapabilirken, %10 ve %40 arasında hisse senetlerine yatırım yapabilir. ​​
​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Devlet İç Borçlanma Senetleri​%35​%65
Enflasyona Endeksli DIBS’ler ​%0%30​
Hisse Senetleri%10​%40​
​Ters Repo ​%0%10​
Eurobondlar ​​%0%30​
​Takasbank Para Piyasası İşlemleri ​%0%10​
Mevduat/Katılma Hesabı %0​%25
Sabit Özel Sektör Tahvilleri ​​%​0%30​
​Değişken Özel Sektör Tahvilleri​%0​%30​​

​​Bü​yüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu

​Hem kamu borçlanma senetlerine hem de hisse senetlerine yatırım yaparak risk almak suretiyle uzun dönemde yüksek getiri sağlamayı amaçlayan katılımcılara hitap eder. tasarruflarına reel getiri sağlamak isteyen katılımcılar için uygundur. 

İçeriğinde neler var?

​​Fon, kamu borçlanma araçlarına %15 ve %45 aralığında yatırım yapabilirken, %30 ve %60 arasında hisse senetlerine yatırım yapabilir. ​
​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​​​Devlet İç Borçlanma Senetleri​%15​%45
​Enflasyona Endeksli DIBS'ler​%0%30​
​Hisse Senetleri%30​%60​
​Ters Repo​%0%10​
Eurobondlar ​%0%20​
​Takasbank Para Piyasası İşlemleri​%0%10​
​Mevduat/Katılma Hesabı ​%0​%25​
Sabit Özel Sektör Tahvilleri​​%0%30​
​Değişken Özel Sektör Tahvilleri ​%0%30​​

​​​​Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Hem kamu borçlanma senetlerine hem de Türk hisse senetlerine yatırım yaparak risk almak suretiyle uzun dönemde yüksek getiri sağlamayı amaçlayan katılımcılara hitap eder.  Orta düzeyde risk alarak tasarruflarına reel getiri sağlamak isteyen katılımcılar için uygundur.

İçeriğinde neler var?

​​Fon, kamu borçlanma araçlarına %20 ve %50 aralığında yatırım yapabilirken, %25 ve %55 arasında hisse senetlerine yatırım yapabilir.    ​
​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Devlet İç Borçlanma Senetleri​%35​%65
Enflasyona Endeksli DIBS’ler ​%0%30​
Hisse Senetleri%10​%40​
​Ters Repo ​%0%10​
Eurobondlar ​​%0%30​
​Takasbank Para Piyasası İşlemleri ​%0%10​
Mevduat/Katılma Hesabı %0​%25

​Yüksek Riskli Emeklilik Yatırım Fonları​

​Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Katkı paylarının bir kısmını veya tamamını hisse senetlerine yatırarak sermaye  kazancı elde etmek isteyen katılımcılara hitap eder. Uzun vadede yüksek getiri sağlamak için ara dönemlerde tasarruflarının değer kaybetme ihtimalini göze alabilen yüksek risk profilindeki katılımcılar için uygundur.
İçeriğinde neler var?
En az oranında​ %80 hisse senedi yatırımı yapan fon, getiri değişkenliği en yüksek fondur.
​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Devlet İç Borçlanma Senetleri
​%0​%20
Hisse Senetleri
​%80%100
Ters Repo ve Borsa Para Piyasası%0%20
Eurobond​%0%20
​Borsa Para Piyasası%0​​%20
​Mevduat%0​%20

​​

Hesaplama Araçları

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama

Hesaplamaya Başla

Eğitimmatik

Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç