Eğitim & Gelişim

Önce Sen…

Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını ÖNEMSERİZ. Eğitimleri çalışanlarımızın gelişim planları doğrultusunda ve  ihtiyacına yönelik olarak planlarız. Şirket, çalışanlarının bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım eder, gelişim ihtiyaçlarını onlarla birlikte belirler, uygun eğitim programları ile bu ihtiyaçların giderilmesine imkan sağlar. Bu eğitim programları; teknik bilgi ve beceri eğitimleri olabildiği gibi, yetkinlik geliştirme eğitimleri, ilk kademe yönetici eğitimleri, orta kademe yönetici eğitimleri ve ayrıca genel yönetim eğitimleri gibi çok çeşitli başlıklar altında olmaktadır. 

Sektöre yönelik gelişmeler, eğitim ve toplantılar özenle takip edilir. Çalışanlarımızın bu tür eğitim ve organizasyonlara katılarak ürün ve sektör anlamında hem kendilerine hem de şirketimize katma değer yaratmaları sağlanmaktadır.

NN Hayat ve Emeklilik, çalışanları için;

Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratan,
Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kuran ve işleten,
İçtenlik, saygı ve güvene dayalı, tutarlı, şeffaf ve iki yönlü iletişime açık çağdaş çalışma koşulları ile fırsat eşitliği yaratan,
Değişime ve yeniliğe açık,
Öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren,
Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendiren,
Çalışanların aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile, performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını sunan,
Biz bilinci ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profilini yakalayan işveren olmayı amaçlamaktadır.Hesaplama Araçları

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama

Hesaplamaya Başla

Eğitimmatik

Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç

An error occurred while receiving the HTTP response to http://172.17.104.105/SharedAspectsService/ServiceMain.svc/http. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the server (possibly due to the service shutting down). See server logs for more details.