Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda COVID-19’un Tüm Tedavi Masraflarını Üstleniyoruz

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak, ülkemizde COVID-19 vaka sayısının her geçen gün arttığına tanık olduğumuz bugünlerde, toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla önemli bir gelişmeyi hayata geçiriyoruz.

Bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerdeki COVID-19 tedavisine ilişkin fark ücretlerini ve tedavi giderlerini, poliçelerin mevcut şartları ve limitleri dahilinde ödeyeceğiz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi, bireysel ve kurumsal tüm sigortalılarımızın ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen ve hastane ağında yer alan tüm özel hastanelerdeki COVID-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, sadece bu özel döneme istisnai bir uygulama olarak, poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde ödenecektir. Tüm yeni sigortalılarımız için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayandığı vakalar hariç olmak üzere, sigorta poliçesindeki özel şartlarda yer alan salgın hastalığın kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, COVID-19 vakaları belirli bir süre ile sınırlı olarak “jest ödemesi” kapsamında teminata dahil olacaktır. Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü veya T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bulunan kolera, sıtma, kuş gribi, domuz gribi gibi salgın hastalıklara ait sağlık giderleri bu kapsamda değildir . Yeni poliçe başvurularına yönelik yapılacak tanzimlerde COVID-19 için bekleme süresi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar 14 gün olarak belirlenmiştir.Hesaplama Araçları

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama Hesaplamaya Başla

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç

The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: ' Exception of type 'VeriBranch.Common.Exceptions.VPException' was thrown.