Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Tazminat Talebi

​​​​​​​​​​​​​​Hayat Sigortası kapsamında tazminat taleplerinizin işleme alınabilmesi için, aşağıda belirtilen evrakları NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürlük adresine posta yolu ile veya     

 
hayat-tazminat@nnhayatemeklilik.com.tr  mail adresine göndermeniz gerekmektedir.  ING Bank kredilerine bağlı düzenlenen Hayat Sigortalarına ait tazminat talebiniz ile ilgili olan  evrakları, kredi kullanılan  ING Bank şubesine teslim etmenizi önemle rica ederiz.

 
Talep edilen tüm belgeler tarafımıza ulaştıktan ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, ödeme kararı olumlu ise, 10 iş günü içinde hak sahibine yapılacak ödemeler tamamlanır.

 
Tazminat talebinizle ilgili her türlü sorunuz için 444 1 666 numaralı Müşteri Memnuniyet Merkezimizi arayabilirsiniz.

Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenilen Belgeler :

​Vefat Tazminatı​​​

​Sigortalının vefat etmesi durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Ek1 Kanuni Varis Bilgi Formu (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 • **Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği"
 • **Lehtar tayin edilmediği durumlarda "Veraset İlamı"(Mirasçılık Belgesi Mahkeme veya Noterden alınabilir)
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 • Kanuni varislerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • **Ölüm nedeninin açıkca belirtildiği Tüik Ölüm Belgesi('H' Bölümü dolu olmalı) veya Ölüm nedenini açıklayan doktor/hastane raporu/epikriz raporu


Sigortalının vefatı Hastalık sonucu gerçekleşmişse;

 • Ölüm nedeni olarak belirtilen hastalığın ilk teşhis tarihini belirtir Doktor/Hastane epikriz raporu,ilaç dökümü/ patoloji raporu/tetkik raporları

Sigortalının vefatı Trafik kazası sonucu gerçekleşmişse;

 • Olayın meydana gelişini anlatır Trafik Kazası Tespit Tutanağı ya da Cumhuriyet Savcılığı Tutanakları

Sigortalının vefatı Şüpheli Ölüm/Adli Olay sonucu gerçekleşmişse;

 • Ölüm nedenini açıklayan Detaylı Adli Tıp Kurumu Raporu
 • Olay Tespit Tutanağı
 • İşyeri Kaza Tespit Tutanağı
 • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
 • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
 • Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Takipsizlik Kararı(Suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir)
 • Cumhuriyet Savcılığı Kovuşturma Kararı

Sigortalının vefatı İntihar sonucu gerçekleşmişse;

1503 No'lu TTK Maddesine istinaden Akli meleke sorgusu için gerekli belgeler
:

Sigortalının vefat öncesinde Pisikolojik rahatsızlığı varsa;

 • Doktor raporları ve hastalığın ilk teşhis tarihini gösterir raporlar
 • Psikolojik rahatsızlığın olduğunu beyan eden dilekçe
Sigortalının vefat öncesinde Pisikolojik rahatsızlığı yoksa;

 • Psikolojik rahatsızlığın olmadığını beyan eden dilekçe

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.​​
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde ** Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında vefat etmesi durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Ek1 Kanuni Varis Bilgi Formu (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 • **Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği"
 • **Lehtar tayin edilmediği durumlarda "Veraset İlamı"(Mirasçılık Belgesi Mahkeme veya Noterden alınabilir)
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 • Kanuni varislerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • **Ölüm nedeninin açıkca belirtildiği Tüik Ölüm Belgesi('H' Bölümü dolu olmalı)


Sigortalının vefatı Trafik kazası sonucu gerçekleşmişse;

 • Olayın meydana gelişini anlatır Trafik Kazası Tespit Tutanağı ya da Cumhuriyet Savcılığı Tutanakları
 • Sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu

Sigortalının vefatı Şüpheli Ölüm/Adli Olay sonucu gerçekleşmişse;

 • Ölüm nedenini açıklayan Detaylı Adli Tıp Kurumu Raporu
 • Olay Tespit Tutanağı
 • İşyeri kaza Tespit Tutanağı
 • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
 • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
 • Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Takipsizlik Kararı(Suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir)
 • Cumhuriyet Savcılığı Kovuşturma Kararı

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde ** Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.

Kaza veya Hastalık Sonucu​​ ​Maluliyet Tazm​​inatı​​​

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • TT.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri,Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri'nden alınacak olan Daimi Maluliyet oranını gösterir Sağlık Kurulu,Doktor Heyet raporu
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İban numarası(26 Haneli olmalıdır)

Hastalık sonucu maluliyet durumunda;

 • Tedavi görülen hastaneden alınacak olan İlk Teşhis Tanı Tarihini Gösterir Doktor/Hastane/Epikiriz raporları/Tetkik Raporları

Kaza sonucu maluliyet durumunda;

Sigortalının Trafik kazası sonucu Maluliyeti gerçekleşmişse;

 • Olayın meydana gelişini anlatır Trafik Kazası Tespit Tutanağı ya da Cumhuriyet Savcılığı Tutanakları
 • Sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu

Sigortalının Adli Olay sonucu Maluliyeti gerçekleşmişse;

 • Detaylı Adli Tıp Kurumu Raporu
 • Olay Tespit Tutanağı
 • İşyeri kaza Tespit Tutanağı
 • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
 • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
 • Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Takipsizlik Kararı(Suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir)
 • Cumhuriyet Savcılığı Kovuşturma Kararı

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.

​Tehlik​eli ​Ha​stalık T​azminatı​​

Poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında hastalık gerçekleşmesi durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İban numarası(26 Haneli Olmalıdır)
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Tehlikeli hastalık tazminatına konu olan hastalıkla ilgili ilk teşhis tanı tarihini gösterir doktor muayene ve tıbbi teşhis,tetkik raporları/patoloji raporu
NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden ''Aslı Gibidir'' tasdikli olması gereklidir.

İşsizlik Tazminatı

Poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında işsizlik gerçekleşmesi durumunda;

 
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İban numarası(26 Haneli Olmalıdır)
 • Başvuru dilekçesi
 • İşten Ayrılma Bildirgesi
 • Güncel Tarihli Hizmet Dökümü
 • Açıklayıcı Neden Yazısı
 • İş yeri İmza Sirküleri
 • İşkur Kaydı
NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.

Hastane Gü​ndelik Tazminatı

​Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi durumunda;

 
 • Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı imzalı dilekçe
 • Tedavi ile ilgili raporlar
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Kaza sonucu hastane gündelik tazminat talebi ise kaza tespit tutanağı
 • Sigortalıya ait ikametgah veya ismine kayıtlı güncel tarihli bir adet fatura veya güncel tarihli kredi kartı ekstresi
NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir. ​

İş Göremezlik Tazminatı​

 • Tazminat talebi için adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sigortalı imzalı dilekçe
 • İş göremezlik raporu
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Tedavi ile ilgili raporlar
 • Kaza sonucu gündelik hastane ise kaza tespit tutanağı(yoksa kaza detayına ilişkin resmi kuruluşlardan alınacak yazı,kazanın nasıl meydana geldiğine dair sigortalı beyanı)
 • Bağlı olduğu kurum belgesi(Son 6 ay için)
 • Banka Hesap Bilgileri,İban numarası(Sigortalıya ödeme yapılması durumlarda)
NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.

​ ​​

Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenilen Belgeler :

​Kaza Sonucu Vefat Tazminatı

​Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında vefat etmesi durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Ek1 Kanuni Varis Bilgi Formu (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 • **Nüfus idaresi tarafından verilecek olan tasdikli ve ölüm tarihi işlenmiş "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği"
 • **Lehtar tayin edilmediği durumlarda "Veraset İlamı"(Mirasçılık Belgesi Mahkeme veya Noterden alınabilir)
 • Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı
 • Kanuni varislerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • **Ölüm nedeninin açıkca belirtildiği Tüik Ölüm Belgesi('H' Bölümü dolu olmalı)


Sigortalının vefatı Trafik kazası sonucu gerçekleşmişse;

 • Olayın meydana gelişini anlatır Trafik Kazası Tespit Tutanağı ya da Cumhuriyet Savcılığı Tutanakları
 • Sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu

Sigortalının vefatı Şüpheli Ölüm/Adli Olay sonucu gerçekleşmişse;

 • Ölüm nedenini açıklayan Detaylı Adli Tıp Kurumu Raporu
 • Olay Tespit Tutanağı
 • İşyeri Kaza Tespit Tutanağı
 • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
 • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
 • Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Takipsizlik Kararı(Suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir)
 • Cumhuriyet Savcılığı Kovuşturma Kararı

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.​​
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde ** Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.

Kaza Sonucu T​edavi ​​Mas​rafları Tazminatı

Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Kaza tespit tutanağı
 • Doktor/Hastane raporu
 • Tedavi masraflarına dair faturaların Aslı
 • Kaza tespit tutanağı mevcut olmadığı durumlarda görgü tanıklarının yazılı ve imzalı beyanı
 • Olay yeri inceleme tutanağı
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İban numarası(26 Haneli olmalıdır)

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde ** Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.

​Kaza Sonucu Maluliyet Tazminatı

​Sigortalının ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza geçirmesi durumunda;​

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri,Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri’nden alınacak olan Daimi Maluliyet oranını gösterir Sağlık Kurulu,Doktor Heyet raporu
 • Hayat Sigortası Başvuru Formu ve poliçesi(Sigortalı ve Banka Personel /Aracı İmzalı)
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İban numarası(26 Haneli olmalıdır)

Sigortalının Trafik kazası sonucu Maluliyeti gerçekleşmişse;

 • Olayın meydana gelişini anlatır Trafik Kazası Tespit Tutanağı ya da Cumhuriyet Savcılığı Tutanakları
 • Sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu

Sigortalının Adli Olay sonucu Maluliyeti gerçekleşmişse;

 • Detaylı Adli Tıp Kurumu Raporu
 • Olay Tespit Tutanağı
 • İşyeri Kaza Tespit Tutanağı
 • Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
 • Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
 • Cumhuriyet Savcılığı İddianame ve Takipsizlik Kararı(Suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir)
 • Cumhuriyet Savcılığı Kovuşturma Kararı

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.​​
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde ** Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.

Acil Sağlık T​azminatı​

Sigortalının hayat ve ferdi kaza sigortası genel şartları ve poliçe/bilgilendirme formunda belirtilen özel şartlar kapsamında kaza nedeniyle bir sağlık kurumunda tedavi olması durumunda;

 
 • Tazminat Talep Formu​ (Linki tıklayarak forma ulaşabilirsin)
 • Dökümlü hastane faturası ve teminat kapsamındaki giderlere ait diğer faturalar 
 • Ayrıntılı ameliyat raporu 
 • Müşahede dosyası (istendiği takdirde) 
 • Patoloji raporu (istendiği takdirde) 
 • Teşhis yöntemleri uygulandıysa sonuçları gösterir raporlar 
 • Epikriz raporu 
 • Trafik kazası olması halinde alkol raporu ve kaza tespit tutanağı 
 • Operatör ücreti, anestezist ve asistan ücretlerinin ayrı ayrı belirtildiği faturalar
 • Sigortalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT:
NN Hayat ve Emeklilik, gerekli görülen durumlarda tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için ilave bilgi ve belge talep edebilir.
Tazminat talebinin olumlu sonuçlanması durumunda Teminat Tutarının 30.000,00 TL ve üzerinde olan poliçelerde ** Belirtilen resmi belgelerin aslı veya noterden "Aslı Gibidir" tasdikli olması gereklidir.


Hesaplama Araçları

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama

Hesaplamaya Başla

Eğitimmatik

Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç